ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΣΕΠΕ

 

Την Τετάρτη 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2023, στον Α’ όροφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ» διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση των τακτικών κι οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου μας κι ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την επιλογή των προσώπων που θα συγκροτήσουν το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε παρουσίαση  των πεπραγμένων του Συλλόγου για το έτος 2022, εξαιτίας των οποίων η δράση του Συλλόγου θεωρήθηκε επιτυχημένη από όλους τους παρευρισκομένους. Έπειτα, εγκρίθηκαν ο ισολογισμός εσόδων και εξόδων του Συλλόγου για το 2022 και ο προϋπολογισμός για το 2023. 


Για όσα μέλη μας δεν μπόρεσαν να δώσουν το παρόν θα βρείτε παρακάτω το link στο οποίο έχει αναρτηθεί η ανασκόπηση για το 2022.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2022

Στη συνέχεια, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Tα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά αλφαβητική σειρά είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Βασσιλόπουλος Εμμανουήλ του Αναστασίου 17
2) Γρύμπλας Ιωάννης του Περικλή 16
3) Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία   24
4) Καφούρος Εμμανουήλ του Νικολάου 11
5) Μαντούβαλος Δημήτριος του Θεοδώρου 18
6) Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου 43
7) Νομικός Μιχαήλ του Σπυρίδωνος 21
8) Πανούσου – Κωνσταντέλου Νίκη του Ιωάννου 13
9) Πανουτσόπουλος Μερκούριος του Δημητρίου 23
10) Παπαχαστάς Χριστόφορος του Μιχαήλ 27
11) Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου 26

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Κοσμάτος Ελευθέριος του Παναγιώτη 18
2) Λούβρος Άρης του Παναγιώτη 30
3) Πλεξίδας Δημήτριος του Ευαγγέλου 38
4) Τζέκος Σπυρίδων του Χρήστου 32


Ύστερα από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο  έχει ως κάτωθι:

1. Πρόεδρος: Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου
2. Α΄Αντιπρόεδρος: Παπαχαστάς Χριστόφορος του Μιχαήλ
3. Β΄Αντιπρόεδρος: Μαντούβαλος Δημήτριος του Θεοδώρου
4. Γενικός Γραμματέας: Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία
5. Ταμίας:  Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου

Σύμβουλοι:
1) Πανουτσόπουλος Μερκούριος του Δημητρίου
2) Νομικός Μιχαήλ  του Σπυρίδωνος
3) Βασσιλόπουλος Εμμανουήλ του Αναστασίου
4) Πανούσου – Κωνσταντέλου Νίκη του Ιωάννου

Οι στόχοι που έθεσε ο Πρόεδρος στο νέο Δ.Σ. είναι οι κάτωθι.:
• Η βελτίωση των συνθηκών και των όρων ανταγωνισμού των μελών του Συλλόγου σε ένα πανευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
• Η βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που προβλέπεται σύμφωνα με το Πολυετές Σχέδιο Στρατηγικής (Mulitannual Strategic Plan M.A.S.P).
• Η συνέχιση των προσπαθειών για χορήγηση απαλλαγής από εισαγωγικό δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ για τα τροφοεφόδια που παραδίδονται σε πλοία που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
• Ολοκλήρωση της Υλοποίησης πράξης <<Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας>> με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035177.
• Συνέργειες με άλλους φορείς που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του εφοδιαστικού εμπορίου.