Π.Σ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ε.ΛΙΜ.Ε.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΛΙΜ.Ε.) ΤΗΝ 8/9/23 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ