ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ(Ε.Ε.Ν.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ(Ε.Ε.Ν.) ΣΤΙΣ 6/9/23 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ.