ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΕΒΕΠ


Μια πρώτη σκιαγράφηση των πεδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών
σχέσεων έγινε σήμερα στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Πρέσβη της
Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Ελλάδα, κ. Bebek Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan, στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, εστίασε στις εμπορικές και επενδυτικές ροές
σημειώνοντας τον ρόλο του Πειραιά ως κόμβου για τη διασπορά στις αγορές των χωρών μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής προϊόντων που προέρχονται από την Ασία, αλλά
και αντίστροφα, για να τονίσει την σημασία ενίσχυσης της διμερούς εμπορικής, επιχειρηματικής
κι επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χώρων. Μάλιστα, επεσήμανε ότι το Ε.Β.Ε.Π.
διατηρεί στις πρώτες θέσεις της ατζέντας του την ενδυνάμωση των διεθνών εμπορικών σχέσεων
των επιχειρήσεων του ευρύτερου Πειραϊκού χώρου, καθώς υποστηρίζει την εξωστρέφεια ως
στοιχείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και της παρουσίας τους στον διεθνή εμπορικό
και οικονομικό στίβο. Μάλιστα, τόνισε ότι το Επιμελητήριο θα συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που
θα γίνουν στην Ελλάδα για την περαιτέρω σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων με αιχμή τα fora
που θα διοργανωθούν προσεχώς, ενώ σημείωσε και το πεδίο συνεργασίας στον ναυπηγικό
τομέα, δεδομένου ότι το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Ένωση Ναυπηγείων.
Κατά την συζήτηση, που εστίασε στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο μεταξύ των δύο χώρων,
διαπιστώθηκε η συναντίληψη ότι οι σχέσεις στον οικονομικό τομέα έχουν πολλά περιθώρια
ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
βελτίωσης. Μάλιστα, το προσεχές διάστημα αναμένεται να υπογραφεί μία επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από το Επιμελητήριο, το οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει ενεργά στο επικείμενο
Ινδονησιακό-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον
προσεχή μήνα, αλλά και στην προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο επίσκεψη στην Ελλάδα
υψηλόβαθμων στελεχών της Ινδονησιακής κυβέρνησης.
Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Ελλάδα κάλεσε, μέσω του Επιμελητηρίου, την
επιχειρηματική κοινότητα να αναπτύξει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, σημειώνοντας τις
ευκαιρίες που διανοίγονται στις ελληνικές εταιρίες, οι οποίες θα θελήσουν να επενδύσουν σε
τομείς της Ινδονησιακής οικονομίας, ενώ αναγνώρισε τον ρόλο του Πειραιά ως κόμβου με
ιδιαίτερη σημασία για το διεθνές εμπόριο.
Όπως τονίστηκε, οι ελληνικές επιχειρήσεις στοχεύουν στην αγορά που σχηματοποιούν οι
περίπου 277 εκατομμύρια κάτοικοι της Ινδονησίας. Πράσινη ενέργεια, υλικά και προϊόντα για τη
ναυπήγηση πλοίων, ψηφιοποίηση, τουρισμός, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικά
είδη, θαλάσσιες μεταφορές, ανταλλακτικά οχημάτων, logistics, αλλά και μια σειρά άλλα προϊόντα
αποτέλεσαν την αφορμή «χαρτογράφησης» των πεδίων ανάπτυξης του εισαγωγικού και
εξαγωγικού εμπορίου, δεδομένου ότι για το 2022 το διμερές εμπόριο μεταξύ Ινδονησίας και
Ελλάδας έφτασε τα 421,5 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος, το προσεχές έτος συμπληρώνονται 30

χρόνια από το άνοιγμα στην Ελλάδα της Πρεσβείας της Ινδονησίας.Νέο Περιεχόμενο