ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΜΗΝΩΝ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη στις 7/2/2022 έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο στα μέλη του Δ.Σ και συζητήθηκαν θέματα που ενδιαφέρουν τους εφοδιαστές πλοίων. Ορισμένα από τα θέματα αυτά αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου.

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΠ με την κ. ANNA SERGI δημοσιογράφο και καθηγήτρια εγκληματολογίας σχετικά με το λαθρεμπόριο καπνικών – αλκοολούχων, και τη  διακίνηση των ναρκωτικών με container.

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι η   COSCO έστειλε επιστολή στις επιχειρήσεις που εισάγουν και εξάγουν φορτία μέσω του λιμανιού Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής:
         «Από 1/1/2022 οι πιστώσεις έχουν διαφοροποιηθεί για την εταιρεία         σας σε 20 ημέρες για τα φορτία εξαγωγής και σε τερματισμό πίστωσης για τα φορτία εισαγωγής. Η αλλαγή αυτή είναι καθολική και ελέγχεται από τα Κεντρικά μας γραφεία.»    
Έγινε επαφή με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ κ. Κορκίδη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη για το θέμα αυτό.
Κατόπιν με την από 14/2/2022 επιστολή του  πρόεδρου του ΕΒΕΠ κ. Κορκίδη προς τον ΟΛΠ και την COSCO σχετικά με τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων και χρεώσεων του ΟΛΠ ελήφθη απάντηση στις 21/2/2022 από την Διοίκηση του ΟΛΠ και από την ΣΕΠ  ότι οι τιμές χρεώσεων είχαν παραμείνει σταθερές για τέσσερα χρόνια από το 2018 και ότι κατά την περίοδο αυτή έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης. Επίσης ότι η αύξηση πήρε παράταση για ένα μήνα και θα εφαρμοστεί από 1/4/2022 και ότι ο ΟΛΠ αλλά ούτε και η ΣΕΠ εφαρμόζουν ειδική πιστωτική πολιτική.

• Έγινε ενημέρωση για την Απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1272/31-12-2021 με την οποία θεωρείται ότι για τους πλόες που πραγματοποιούνται μέχρι 31-12-2022, θεωρούνται ότι έγιναν σε ανοιχτή θάλασσα.
Το τεκμήριο αυτό διευκολύνει τόσο τους πλοιοκτήτες για την απαλλαγή από ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν με απαλλαγή από ΦΠΑ, καθόσον δεν θα τους ζητηθεί να αποδείξουν την πραγματοποίηση ποσοστού 60% των πλόων σε ανοιχτή θάλασσα (πέραν των 6 μιλίων).
         Στο ερώτημα αυτό δόθηκε απάντηση ότι εάν ο πλοιοκτήτης έχει υπογράψει τη δήλωση εκτέλεσης πλόων ανοιχτής θάλασσας, ο εφοδιαστής καλώς εφοδίασε με απαλλαγή από ΦΠΑ. Εάν όμως ο πλοιοκτήτης δεν υπέγραψε δήλωση εκτέλεσης πλόων ανοιχτής θάλασσας, τότε ο εφοδιαστής μπορεί να κληθεί να πληρώσει τον ΦΠΑ για τα εφόδια που παρέδωσε με απαλλαγή.}
   
• Έγινε ενημέρωση για την εγκύκλιο Ε. 2005/13-1-2022 και την αριθ. Α 1263/23-12-2021 σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και την εφαρμογή του Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

• Έγινε ενημέρωση για την εγκύκλιο Ε 2003/31-12-2021 με την οποία παρέχονται οδηγίες εφαρμογής του ορισμού του Εξαγωγέα.
Με τον ορισμό του Εξαγωγέα όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 19 του καν. 2015/2446 παρέχεται η δυνατότητα να ενεργεί ως εξαγωγέας και άλλο πρόσωπο εκτός του πωλητή των εμπορευμάτων, στο οποίο δίνεται η εξουσία να αποφασίζει για την έξοδο των εμπορευμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με επιστολή μας από 17/1/2022 αριθμ πρωτ.1121 προς την Δ/νση      Τελωνειακών Διαδικασιών και την Δ/νση ΕΦΚ ο Σύλλογος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ως άνω εγκύκλιο διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις του σε αυτήν και έθεσε το θέμα αν η δυνατότητα αυτή, μπορεί να εφαρμοστεί και στη διαδικασία εξαγωγής κατά τον εφοδιασμό πλοίων με απαλλαγή από δασμούς και φόρους σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013). 

• Έγινε ενημέρωση για την εγκύκλιο ΔΕΦΚ Γ 1005752/24-1-2022 με την οποία παρέχονται οδηγίες διακίνησης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου καπνού λόγω αλλαγής της δασμολογικής κλάσης στο νέο δασμολόγιο του 2022. Συγκεκριμένα η κατάταξη του προϊόντος αυτού άλλαξε από τον κωδικό ΣΟ 24039990 στον κωδικό ΣΟ 24041100.
    
• Έγινε ενημέρωση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η διευκόλυνση δραστηριοποίησης στις ελληνικές θάλασσες ξένων πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημεροπλοίων έως 21 ημερών ανά ημερολογιακό έτος.  
Ο Σύλλογος εξέφρασε την άποψη ότι ναι μεν η διευκόλυνση αυτή ενισχύει τον ανταγωνισμό και προσφέρει πολλαπλά οφέλη, καθόσον έτσι θα ωφεληθούν και οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις λόγω της αύξησης της αγοράς εφοδίων πλοίων Όμως ο χρονικός περιορισμός των 21 ημερών δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη την ανάρτηση των σχολίων του ΠΣΕΠΕ επί  του άρθρου 8 του νομοσχεδίου, η οποία αναφέρει ότι: 
                    «Ο χρονικός περιορισμός των 21 ημερών ανά ημερολογιακό έτος, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους της αξιολογούμενης ρύθμισης που έχουν τεθεί στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου και δεν οδηγεί στην δημιουργία home-porting.
Έτσι η χώρα μας δεν θα γίνει hub θαλάσσιου τουρισμού αλλά θα παραμείνει χώρα διέλευσης .
Η άρση του cabotage και η ελεύθερη εμπορική δραστηριοποίηση των σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως μεγέθους και σημαίας στην χώρα μας θα έπρεπε να είναι δεδομένη,
Τα θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας ρύθμισης που δυστυχώς δεν υιοθετείται  στις διατάξεις του άρθρου 8 είναι αυτονόητα. Ενδεικτικά αυτών  η οικονομική άνθηση της νησιωτικής χώρας, τα ελληνικά πληρώματα σε ξένα σκάφη αναψυχής, η προώθηση της ελληνικής κουλτούρας και ναυτοσύνης, η ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και των μαρινών».

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προχώρησε στην υπογραφή ως ιδρυτικό μέλος του καταστατικού του σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»   με διακριτικό τίτλο «HELLENIC COMMITTEE FOR PROFESSIONAL YACHTING» παρουσιάζοντας το στα μέλη,  αιτιολογώντας ότι η εγγραφή αυτή βοηθά των Σύλλογο στην παρακολούθηση της αγοράς προς τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
  
• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την τεχνική μελέτη από την εταιρία GRANT THORNTON και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ στην οποία προβλέπεται η σύνδεση με την ΑΑΔΕ, τον  ΕΦΚΑ,  τις  Τράπεζες , τον Τειρεσία, το Μητρώο Πολιτών, την ΕΛ.ΣΤΑΤ  ώστε να ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες των εταιριών.
Πλέον στο ΓΕΜΗ εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες εγγράφονται και τα φυσικά πρόσωπα.
Το ΓΕΜΗ εξελίσσεται σε βασικό τμήμα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται από το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με
- επέκταση των στατιστικών του ΓΕΜΗ
- ενσωμάτωση ψηφιακών χαρτών (GIS)
- τυποποίηση Δεικτών Επιχειρηματικής Εξέλιξης.
Επίσης ενημέρωσε ότι έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση.
   
• Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι από τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Καρανίκα τέθηκε το θέμα της εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας ένταξης στο ΓΕΜΗΟΕ, το νέο μητρώο εργοδοτικών Οργανώσεων το οποίο προβλέπεται από  το νόμο 4808/21.

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την κοινή δράση του ΕΒΕΠ και του ΠΣΕΠΕ σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στη υλοποίηση από τον Δήμο Πειραιά του Έργου «PIRAEUS FOOD SAVING HUB» το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα/μοντέλο για την πρόληψη της σπατάλης τροφής και της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων στην αστική διατροφή.

• Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του  Δ.Σ  ότι η OCEAN μας ενημέρωσε ότι λόγω της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε παύει να είναι μέλος της η Βρετανική Ένωση Εφοδιαστών Πλοίων διότι δεν έχει πλέον ενδιαφέρον για την ενωσιακή νομοθεσία και το λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ως άνω αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει καμία επίπτωση στους Έλληνες εφοδιαστές πλοίων.

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την παροχή αιγίδας του Συλλόγου στην εκδήλωση "ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ", για σκοπούς προβολής του Συλλόγου.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/3/2022 στον Πειραιά  στο πλοίο ΚΡΗΤΗ Ι της ΑΝΕΚ.   
                        
• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία της νέας πλατφόρμας του ΥΕΝ PORT COMMUNITY SYSTEM της οποίας την εξέλιξη έχει αναλάβει η εταιρία PLANING.

• Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία υλοποίησης εγκεκριμένης Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035177 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  
     Ο Πρόεδρος παρουσίασε την επιστολή της   Εθνικής Τράπεζας η οποία  ενέκρινε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εταιρίας «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΒΕΤΕ» αξίας 34.276,00 ευρώ.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε
Την έγκριση του υπ’ αριθ. 4 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τα Υποέργα 1-5 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης με MIS 5035177 με τίτλο  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
  Το Δ.Σ αποφάσισε τα κάτωθι
         Ι. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 4 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των Υποέργων 1-5 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης με MIS 5035177 με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 και αναφέρεται στον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και των υπεργολάβων «UCERT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «PRIMUS BUSINESS & IT TRAINING» για τυχόν οψιγενείς μεταβολές που έχουν επέλθει στα πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων των εν λόγω εταιρειών, το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την υποβολή της προσφοράς μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
         ΙΙ. Για την πρόσκληση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

• Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι εστάλει σε δύο δικηγόρους τον κ. Φυτιλή και  την κ. Κρητικού  επιστολή με την δήλωση της πρόθεσης του Συλλόγου για την διεκδίκηση από τον ΟΑΕΔ των οφειλουμένων από τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΛΑΕΚ 2016 -2017 συνολικού ποσού 184.894 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό ποσό διεκδίκησης του ΠΣΕΠΕ και των ΚΕΚ.
Για την διεκδίκηση ζητήθηκε από τα 7 ΚΕΚ που έχουν απλήρωτα 22 προγράμματα ύψους 94.848,00 ευρώ  η λήψη εξουσιοδότησης για να προβεί ο Σύλλογος σε κάθε νομική ενέργεια για την διεκδίκηση των απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ με αποδοχή παρακράτησης 8% από την αποπληρωμή από τον ΟΑΕΔ για νομικές υπηρεσίες.

         Ήδη έχουν ληφθεί εξουσιοδοτήσεις από Τ 5 ΚΕΚ (ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ, ΚΕΚ ΕΠ.ΕΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΤΑSEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ και NEW YORK COLLEGE) και αναμένουμε τις 2 εξουσιοδοτήσεις από τα  ΚΕΚ ΖΑΧΑΡΙΑ και ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.Νέο Περιεχόμενο