Πιστοποίηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 07-09-2019 έως 07-09-2022

Πιστοποίηση  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008 από 07-09-2019 έως 07-09-2022

Πιστοποίηση (pdf)