Συμμετοχή του προέδρου κ. Νικολάου Μαυρίκου στην Γενική Συνέλευση του ISSA στις 26/11/2020

Συμμετοχή του προέδρου κ.  Νικολάου Μαυρίκου στην Γενική Συνέλευση του ISSA στις 26/11/2020 με θέμα τον απολογισμό του έτους 2019, την πορεία του καταλόγου και διάφορα άλλα ζητήματα.