ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2021

1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΕΠΕ


1.1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 11.5.2021
Στην τηλεσυνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Κρουαζιέρας που έλαβε χώρα  την 11/5/2021 τέθηκαν θέματα που ενδιέφεραν κυρίως τους φορείς της ναυτιλίας και ιδιαίτερα της κρουαζιέρας, για  τον τρόπο επανέναρξης των δραστηριοτήτων των κρουαζιεροπλοίων ύστερα από την χαλάρωση των μέτρων για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του COVID 19.
Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν τα κρουαζιερόπλοια που θα δραστηριοποιηθούν φέτος στην  χώρα είναι 38  και ως home port που θα ξεκινούν είναι 4 λιμάνια του Πειραιά , του Λαυρίου, της Κέρκυρας και του Ηρακλείου.
Οι εκπρόσωποι της υγείας υποστήριξαν ότι η επανέναρξη θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και ότι αν διαπιστωθούν κρούσματα  σε κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να ληφθούν περιοριστικά μέτρα.
Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε και την εγκύκλιο 28690/10-5-2021 με θέμα «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους Κορωνοιου SARS-Cov 2»
Εννοείται ότι οι συστάσεις αυτές απευθύνονταν κυρίως προς τους φορείς της ναυτιλίας και όχι προς τους φορείς εφοδιασμού πλοίων.


1.2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Tην 12ηηΜαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 16.00 κατόπιν της αριθμ. 6-4-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρου Συλλόγου νομίμως και εμπροθέσμως κοινοποιηθείσης σε όλα τα Μέλη του προαναφερθέντος Συλλόγου, (λόγω ματαίωσης της πρώτης την 28-4-2021  και της δεύτερης την 5-5-2021 ελλείψει νομίμου απαρτίας) συνήλθαν με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα προκήρυξη (αριθμ.|6-4-2021).

Α) Εκλογή Προεδρείου που θα διευθύνει την Τακτική Γενική Συνέλευση, εκ τεσσάρων (4) μελών (προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Καταστατικού 2018.

Τα μέλη που εκλέχτηκαν για να διευθύνουν τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήταν:
1) Μιχάλης Νομικός
2) Χριστόφορος Παπαχαστάς
3) Στέλλα Παπαδοπούλου

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εκλέχτηκε ο προβλεπόμενος από την ως άνω διάταξη του καταστατικού ψηφολέκτης λόγω μη πρόβλεψης στην ημερήσια διάταξη μυστικής ψηφοφορίας.

Β) Έγκριση ισολογισμού Εσόδων και Εξόδων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως και 31ης Δεκεμβρίου 2020. (άρθρο 22 του Καταστατικού 2018)

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μαυρίκο να παρουσιάσει τον ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασε τον ισολογισμό αναλύοντας τόσο τα έσοδα από συνδρομές των μελών, από τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, καθώς και από δωρεές και  άλλες ενισχύσεις.
Τα έσοδα και έξοδα εγκρίθηκαν σύμφωνα με το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά τη σχετική ψηφοφορία τα παριστάμενα μέλη του Συλλόγου ενέκριναν ομόφωνα τον ισολογισμό Εσόδων Εξόδων της περιόδου από 1/1/2020 έως 31/12/2020.


2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2.1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΕΒΕΠ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 14/4 ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που έλαβε χώρα στις 14/4/2021  με τον   Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτη με θέμα τις « Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του ΟΑΕΔ»  όπου αναφέρθηκαν οι ανάγκες  εκπαιδευτικού χαρακτήρα που απασχολούν τις εμπορικές επιχειρήσεις του Πειραιά ο Σύλλογος μας προτείνει  σε προσεχή εκπαιδευτικά προγράμματα  που θα οργανωθούν από τον ΟΑΕΔ να περιληφθούν θέματα όπως
• Βασικές γνώσεις για τα τελωνειακά καθεστώτα  αποθήκευσης.
• Τι είναι δασμός, τι Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης , τι Φόρος Κατανάλωσης  και σε ποια προϊόντα επιβάλλονται.
• Τι είναι διασάφηση , πότε υποβάλλεται, τι είναι  Proforma Invoice.
• Πως επέρχεται η διασφάλιση   απαλλαγής ΦΠΑ, για τις παραπάνω εμπορικές συναλλαγές.
• Τι είναι CMR, Bill of Landing, Airway Bill κλπ. και ποιες οι διαφορές τους.
• Πως λειτουργεί το σύστημα μεταφορών, ανάλογα με το μεταφορικό μέσο, (με πλοίο, με  τρένο, οδική μεταφορά, αεροπορική μεταφορά αλλά και συνδυασμός αυτών), για την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων στον πελάτη χωρίς αλλοίωση της ποιότητας ή της συσκευασίας των προϊόντων.
• Πως λειτουργούν οι Ελεύθερες Ζώνες και τι μπορούν να προσφέρουν στην διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στο διεθνές εμπόριο. 
• Ποιοι είναι οι  όροι των διεθνών εμπορικών συμβάσεων (INCOTERMS).

προκειμένου οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις (εξαγωγικές και εφοδιαστικές) να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις γνώσεις.


2.2. NEEΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΕ

Ύστερα από την τροποποίηση του παραρτήματος Β του καν. 2015/2446 με τον καν. 2020/234, στο οποίο καθιερώνονται νέοι δεκαψήφιοι κωδικοί Δεδομένων Στοιχείων για όλα τα στοιχεία της διασάφησης, τέθηκε θέμα προσθήκης ή αλλαγής ορισμένων στοιχείων της διασάφησης εξαγωγής για εφοδιασμό πλοίων.
Πρόκειται για τους κωδικούς:

DE 11 01 000 000 – Τύπος Διασάφησης. Υπάρχει πρόθεση να καθιερωθεί μόνο ο κωδικός EX και να καταργηθούν οι κωδικοί EU και CO. Αποδεχτήκαμε την αλλαγή αυτήν καθόσον θεωρούμε ότι με τη χρήση μόνο ενός κωδικού δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να καταθέτουμε Συγκεντρωτικό Παραστατικό για κάθε κατηγορία πλοίων (EX, EU, CO)

DE 13 09 000 000 όνομα αγοραστή.  Δεχτήκαμε την προσθήκη του ονόματος του αγοραστή υπό τον όρο ότι αυτό θα συμπίπτει με το όνομα που αναφέρεται στο τιμολόγιο πώλησης.

DE 13 16 000 000  αναγνωριστικός αριθμός αγοραστή. Αρνηθήκαμε το στοιχείο αυτό καθόσον δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τους αναγνωριστικούς αριθμούς των πλοιοκτητών ή των διαχειριστών που συνήθως είναι αγοραστές των εφοδίων.

DE 16 03 000 000 χώρα προορισμού. Προτάθηκε να αναφέρεται ως χώρα προορισμού η χώρα του λιμανιού στο οποίο παραδίδονται τα εφόδια στο πλοίο. Δεχτήκαμε την πρόταση αυτήν καθόσον θεωρούμε ότι έτσι μειώνονται οι χώρες προορισμού, αφού οι εφοδιασμοί γίνονται σε ελληνικά λιμάνια.

2.3  ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Για το θέμα συνεχίζεται η προσπάθεια να πεισθεί η αρμόδια Διεύθυνση για τη μη εφαρμογή της Δέουσας Επιμέλειας Καπνικών Προϊόντων στη διακίνηση από εφοδιαστικές επιχειρήσεις. Έχοντας υπόψη ότι για τη διακίνηση από εφοδιαστές πλοίων εφαρμόζονται άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν εξ ίσου την επιτήρηση των καπνικών προϊόντων, θεωρούμε ότι θα γίνουν δεκτά τα επιχειρήματα που θα υποβληθούν εντός Ιουλίου στην αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικής  Τελωνειακών  Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ)  και θα παύσει και για τις μεταβιβάσεις  η εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας από τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων.

2.4 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΟCEAN  ΣΤΙΣ 20/5/2021
Στην τηλεδιάσκεψη όπου έλαβε μέρος ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μαυρίκος έθεσε εκ νέου το θέμα εφαρμογής στην Ελλάδα της Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-526/2013 FastBunkeringKlaipeda.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου αφορά  την απαλλαγή ΦΠΑ των εφοδίων πλοίων που πωλούνται σε μεσάζοντες, υπό τον όρο ότι η παράδοση στο πλοίο γίνεται το νωρίτερα πριν την έκδοση του τιμολογίου πώλησης.
Επειδή με την εγκύκλιο Ε.2088/15-6-2020 της ΑΑΔΕ στην Ελλάδα αυτή η απαλλαγή χορηγείται περιοριστικά εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις συσωρευτικά α)  για   εφοδιασμό σε καύσιμα και λιπαντικά β) και μόνο όταν ο μεσάζοντας είναι εκτός ελληνικής επικράτειας,  τέθηκε εκ νέου το ερώτημα πως αντιμετωπίζετε αυτή η απόφαση στα άλλα κράτη μέλη.
Αναμένουμε απάντηση από τον OCEAN στο ως άνω ερώτημα μας.

2.5 ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ OCEAN στις 14/6/2021
Στις 14/6/2021 πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του OCEAN με θέμα την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιατύπωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των guidelines για τους εφοδιασμούς πλοίων με μη ενωσιακά προϊόντα  όπως αναφέρεται στο  άρθρο 270 του Τελωνειακού Κώδικα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εισήγηση της επαναφέρει το κείμενο ότι για να πιστωθεί η τελωνειακή αποταμίευση πρέπει τα μη ενωσιακά εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.
Ο ΟCEAN έχει προτείνει ότι η πίστωση πρέπει να πραγματοποιείται όταν το πλοίο που περιέχει τα εφόδια αναχωρεί από το λιμάνι φόρτωσης ανεξάρτητα από ποιο επόμενο λιμάνι προσεγγίζει.
Ο ΠΣΕΠΕ φυσικά έχει αρνητική άποψη με αυτή την αναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και οι υπόλοιπες χώρες μέλη του OCEAN, και το ανέφερε στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε.
Αναμένουμε περί τα τέλη Οκτωβρίου 2021  την τελική αναδιατύπωση του ως άνω άρθρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.6  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Όπως μας ζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τον OCEAN ξαναστείλαμε τον κατάλογο των Ελληνικών Τελωνείων με όλα τα στοιχεία αυτών (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail) με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι εφοδιαστές πλοίων.


2.7           ΘΕΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - NOTIFYBUSINESS
Το θέμα αυτό ανέκυψε από τη νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης από διάφορα προγράμματα (ESPA) απαιτεί την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων των εφοδιαστικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές.