ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΣΕΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021


1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ COSCO ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ
Α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ ΣΤΗΝ COSCO LINES LTD


B) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ COSCO KAI ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

α) Στις 12/2/2021 απεστάλει εξώδικο   στην COSCO SHIPPING με το οποίο ο Σύλλογος εξέφρασε  την έντονη διαμαρτυρία του   για το γεγονός ότι η εταιρία COSCO SHIPPING αυτοβούλως απέστειλε επιστολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναφορικά με την διαδικασία εφοδιασμού πλοίων, δίχως προηγουμένως να συμβουλευθεί και να συνομιλήσει με τον Σύλλογό μας.
Το εξώδικο κοινοποιήθηκε  στην ΑΑΔΕ, στην Πρεσβεία της Κίνας στον  υπουργό και στον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον υφυπουργό Οικονομικών, σε βουλευτές του Πειραιά, , στην Τελωνειακή Περιφέρεια, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην Περιφέρεια Αττικής,  στον Δήμαρχο Πειραιά, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο ΕΒΕΠ, στο ΒΕΠ, σε φορείς που ασχολούνται στον χώρο της Ναυτιλίας, στον τύπο για δημοσίευση.
β) Κατόπιν στάλθηκε επιστολή στις 24/2/2021 με επισυναπτόμενο το εξώδικο στον Υπουργό Οικονομικών στην οποία έγινε ανάλυση όλων των θεσμικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εφοδιαστών πλοίων.
Στόχος να στηριχτεί η ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις τελωνειακές διαδικασίες. Το πρόβλημα αφορά τις απαλλαγές.
Η νέα απλουστευμένη διαδικασία θα απαιτεί να παραδίδονται τα εφόδια με τη διασάφηση εξαγωγής η οποία θα περιλαμβάνει πολλά εμπορεύματα. Ο πλοίαρχος δεν μπορεί να γνωρίζει τι περιέχει η διασάφηση. Αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίες και αυξημένη γραφειοκρατία στον εφοδιασμό πλοίων.
Με τη σημερινή απλουστευμένη διαδικασία του Δελτίου Παράδοσης Εφοδίων διευκολύνεται η παράδοση των εμπορευμάτων και διαχωρίζεται από το τελωνειακό παραστατικό, οπότε ο πλοίαρχος παραλαμβάνει ευκολότερα τα εφόδια.


2. ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΑΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ (RISK ANALYSIS, ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ)

Στην  τηλεδιάσκεψη θέσαμε το θέμα του υπομνήματος της COSCO και ότι θα έπρεπε να τεθεί  στο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων.
Είπαν ότι στην εξώδικη διαμαρτυρία δεν αναφέραμε ότι οι διαδικασίες είναι εκτός του πλαισίου του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Απαντήσαμε ότι η COSCO δεν είναι ΑΑΔΕ για να αναφέρουμε διατάξεις του ΕΤΚ.
Εισηγηθήκαμε να γίνει μία πλατφόρμα με τα μητρώα των εφοδιαστών πλοίων για να μην απαιτείται να γίνουν οι εφοδιαστές πλοίων ΑΕΟ για την απλουστευμένη διαδικασία.

3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ, ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Κ.ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ COSCOLINESΚ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ
Α. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ
Β. ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση στις 10/3/2021 με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη με θέμα την σύσταση της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας (NATIONAL INTERGRATED COMMUNITY SYSTEM) όπως αναφέρεται στον Ν.4770/21 στο άρθρο 24  και την μορφή της,  που θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Κατόπιν πραγματοποιήθηκε συνάντηση με  τον υφυπουργό, κ. Κώστα Κατσαφάδο, παρουσία και του δ/ντος συμβούλου της ΟΛΠ- COSCO, κ. Άγγελου Καρακώστα όπου τέθηκαν τα μείζονος σημασίας ζητήματα που απασχολούν τους εφοδιαστές  σχετικά με την επένδυση και τη λειτουργία στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τέθηκε και το θέμα της ενδεχόμενης δραστηριοποίησης  της COSCO SHIPPING LINES (GREECE) A.E. στον τομέα των εφοδιασμών πλοίων.
Ο εκπρόσωπος της ΟΛΠ-COSCO, κ. Άγγελος Καρακώστας, διαβεβαίωσε για την μη ίδρυση θυγατρικής εταιρίας εφοδιασμού πλοίων, ενώ δεσμεύτηκε να απαντήσει σε προτάσεις φορέων για τη στήριξη των ελληνικών εφοδιαστικών και άλλων επιχειρήσεων.
Επίσης στην συνάντηση αυτή τέθηκε το θέμα των υπέρμετρων χρεώσεων από την ΟΛΠ- COSCO για την είσοδο των εφοδιαστών στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ όπου υπεστήριξα ότι τα τέλη εισόδου στο λιμάνι πρέπει να μειωθούν από 5 σε 3 ευρώ, και επίσης ζητήθηκε η επέκταση της δωρεάν παραμονής στην Ε.Ζ .των εμπορευματοκιβωτίων προς εξαγωγή, από τις επτά στις δώδεκα ημέρες εφόσον η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται  σε  υπαιτιότητα του εξαγωγέα αλλά σε άλλους αντικειμενικούς λογούς η ανωτέρα βία π.χ απεργία.
Ο υφυπουργός δήλωσε ότι θα συνδράμει για την επίλυση των χρόνιων  προβλημάτων που απασχολούν τον εφοδιαστικό κλάδο , τα οποία αφορούν την  μη χορήγηση φοροαπαλλαγών στα πλοία  γραμμών εξωτερικού.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ OCEAN

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση στο έγγραφο της Ε. Επιτροπής v5.0 στο οποίο παρουσιάζονται οι προτάσεις για τροποποίηση του παραρτήματος B του καν 2015/2446 σχετικά με τα δεδομένα που θα συμπληρώνονται στη διασάφηση εξαγωγής όταν πρόκειται για εφοδιασμό πλοίων. Το παράρτημα Β για την εξαγωγή προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1/12/2023 και το αργότερο το 2025.
Τα δεδομένα στοιχείων που προτείνονται να περιληφθούν στο ως άνω παράρτημα Β είναι:
1. Data Class 11 01 000 000 – Declaration type / Κατηγορία Δεδομένων 11 01 000 000 - Τύπος διασάφησης: Προτείνεται να συμπληρώνεται μόνο ο κωδικός EX για όλα τα πλοία και να καταργηθεί ο κωδικός CO και οι κωδικοί QQ, QR, QS
2. Data Class 11 10 000 000 – Additional procedure / Κατηγορία Δεδομένων  11 10 000 000 - πρόσθετο καθεστώς: Προτείνεται να συμπληρώνεται ο κωδικός F61 που σημαίνει απαλλαγή για εφόδια πλοίων.
3. Data Class 13 09 000 000 – Buyer / Κατηγορία Δεδομένων 13 09 000 000 - Αγοραστής: Προτείνεται να συμπληρώνονται τα στοιχεία του αγοραστή - πλοιοκτήτη.
4. Data Class 13 16 000 000 – Additional fiscal reference / Κατηγορία Δεδομένων 13 16 000 000 πρόσθετη φορολογική αναφορά: Προτείνεται να συμπληρώνεται ένα κωδικός αναγνωριστικός. Στον κωδικό αυτόν προτείνεται να προστεθεί η ακόλουθη σημείωση: Όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται με απαλλαγή από ΦΠΑ ως εφόδια πλοίων θα εισάγεται ο αναγνωριστικός αριθμός ΦΠΑ (ΑΦΜ) του υποκείμενου στο φόρο εφοδιαστή.
5. Data Class 16 03 000 000 – Country of destination / Κατηγορία Δεδομένων 16 03 000 000 χώρα προορισμού: Προτείνεται να συμπληρώνεται το λιμάνι όπου γίνεται ο εφοδιασμός του πλοίου.

Στη συζήτηση η ελληνική αντιπροσωπεία υποστήριξε τα εξής:
Γενικά αποδέχεται τα προτεινόμενα στο έγγραφο της Ε. Επιτροπής.
1. Ως προ τον τύπο της διασάφησης συμφωνεί να συμπληρώνεται ο κωδικός EX ανεξάρτητα από την εθνικότητα του πλοίου. Ως προς την κατάργηση των κωδικών QQ QS QR θα ήθελε την διατήρηση QQ ώστε να συμπληρώνονται όταν κατατίθεται ανακεφαλαιωτική διασάφηση σε συνέχεια απλουστευμένων διασαφήσεων εφοδιασμού πλοίων.
2. Ως προς το πρόσθετο καθεστώς F61 συμφωνεί να συμπληρώνεται για να διακρίνεται το καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ και άλλους φόρους για τα εφόδια πλοίων από άλλες  απαλλαγές.
3. Ως προς τα στοιχεία του αγοραστή υποστήριξε ότι συμφωνεί αλλά δεν θα πρέπει να ζητείται αναγνωριστικός αριθμός, καθόσον όταν ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τον αναγνωριστικό αριθμό ΑΦΜ κλπ.
4. Ως προς την πρόσθετη φορολογική αναφορά και εφόσον θα υπάρχει σημείωση που αναφέρεται στον αναγνωριστικό κωδικό του εφοδιαστή συμφωνεί να συμπληρώνεται αφού ο εφοδιαστής είναι και ο πωλητής των εφοδίων.
5. Ως προς την χώρα προορισμού δήλωσε ότι μπορεί να δεχτεί την πρόταση να αναφέρεται ως χώρα προορισμού η χώρα του λιμανιού εφοδιασμού, αλλά μπορεί να κάνει δεκτό και τη πρόταση που υποστηρίχθηκε από άλλες ενώσεις μέλη για συμπλήρωση της χώρας της σημαίας του πλοίου όπως γίνεται σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας και ο εκπρόσωπος της Γραμματείας της OCEAN ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους των ενώσεων που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη και δήλωσαν ότι θα στείλουν σχέδιο επιστολής που θα υποβάλει στην Ε. Επιτροπή με τις παρατηρήσεις για το ώς άνω έγγραφο.


5. Δ.Σ ΕΒΕΠ παρουσια του Διοικητη της ΑΑΔΕ με θεμα την πλατφόρμα myDATA
Ο  Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιος Πιτσιλής, αλλά και στελεχών της ΑΑΔΕ, συμμετείχαν στο Δ.Σ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π), που πραγματοποιήθηκε στις 23/2/2021 όπου συζητήθηκαν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και , αναλύθηκε εκτενώς ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA, ενώ παράλληλα τέθηκαν αρκετά ερωτήματα.
Επίσης  αναφέρθηκε ότι οι παρατάσεις σημαίνουν ότι τα στοιχεία θα υποβληθούν μαζικά.
Μεταξύ αυτών δόθηκε απάντηση σε θέματα που είχε  θέσει ο Σύλλογος μας στην ΑΑΔΕ.
Στο site  του Συλλόγου έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας MyDATA όπως έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.
Ο πρόεδρος    ευχαρίστησε το κ. Διοικητή και τα στελέχη του για την συμβολή στον Ν.4714/2020 με τον οποίο ικανοποιήθηκαν αιτήματα μας  και τον  Ν.4774/2020 με τον οποίο        υιοθετήθηκαν προτάσεις του Π.Σ.Ε.Π.Ε,  και στην συνέχει ανέπτυξε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας στο εξαγωγικό εμπόριο.
Ο κ. Διοικητής δεσμεύθηκε για μια νέα τηλεδιάσκεψη στην οποία θα αναλυθούν εκτενώς τα τελωνειακά προβλήματα με σκοπό την επίλυση τους.


6. Πρόσκληση πρόεδρου κ. Νικολάου Μαυρίκου για συμμετοχή στη συνεδρίαση της W.I.M.A
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 07/04/2021 το απόγευμα και ώρα 17:00 η μηνιαία τακτική συνάντηση των μελών της WIMA (Worldwide Industrial & Marine Association)  της οποίας τα μέλη δραστηριοποιούνται στους τομείς  1. Κατασκευές και Μετασκευές Πλοίων  2. Επισκευές Πλοίων  3. Ανταλλακτικά και Εφόδια Πλοίων  4. Τεχνικές & Γενικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες 5. Παραγωγή Ναυτιλιακού Υλικού  6. Υπηρεσίες Yachting, με την παρουσία σύσσωμου του Δ.Σ. και την πλειοψηφία των μελών της WIMA. Προσκεκλημένος μεταξύ άλλων ήταν και
• O πρόεδρος της Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων κ. Νίκος Μαυρίκος, προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα συνεργασίας της Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων με τη WIMA καθώς και να ενημερωθεί ο κ. Μαυρίκος για τις δραστηριότητες των μελών τους  και να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των δύο ενώσεων. Ο κ. Νίκος Μαυρίκος ενημέρωσε το Δ.Σ της WIMA για τις δράσεις της Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων, τα θέματα που τους απασχολούν καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την COSCO. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι όλοι οι φορείς πρέπει να είναι και να λειτουργούν σαν ένα σώμα απέναντι σε αυτά τα θέματα, ώστε να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης και να ακουστούν τα αιτήματά τους.
• Ο κ. Γιάννης Πολυχρονόπουλος ιδιοκτήτης της εταιρείας  EPE μέλος του ΠΣΕΠΕ και της WIMA  ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε: - Θέματα που αφορούν το De- bunkering στα λιμάνια . - Το STS, Ship -to -Ship- Transfer το οποίο σταμάτησε στην Ελλάδα. - Το πρόβλημα των αυξημένων τελών για τα σκουπίδια στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη ράδα του Λαυρίου δεν χρεώνονται - Το θέμα των δεξαμενών όπου έχουμε μείνει πίσω - Το θέμα των αποβλήτων Ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τοποθετήσεις μεταξύ των μελών της WIMA. Τέλος ο Πρόεδρος της WIMA  κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης συμφώνησε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο ενώσεων με σκοπό την συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 14/4 ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ Κ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητή ΟΑΕΔ το έλλειμμα γνώσης των υπαλλήλων των επιχειρήσεων  για τα εμπορικά θέματα και τους εμπορικούς όρους INCOTERMS κλπ
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τον σύμβουλο του ΠΣΕΠΕ να ετοιμάσει ένα σχέδιο υπομνήματος για να υποβληθεί στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να οργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα ως άνω θέματα.

8. ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕΣΩ ΕΒΕΠ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΒΕΠ ΠΡΟΣ Κ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ.

Τα προβλήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα
1. Παράδοση τροφοεφοδίων σε ξένα και ελληνικά πολεμικά πλοία χωρών εκτός ΝΑΤΟ Για τα πλοία αυτά εφαρμόζονταν μέχρι το 2011 απαλλαγή από όλες τις επιβαρύνσεις. Το 2011 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έδωσαν εντολή στα τελωνεία να μην εφαρμόζουν απαλλαγή για τα παραδιδόμενα σε ξένα πολεμικά πλοία τροφοεφόδια, επειδή δεν υπήρχε στις σχετικές διατάξεις ρητή πρόβλεψη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Δ/νση Τελωνείων) ενημέρωσαν άτυπα τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) ότι υπέβαλαν σχετική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση της ως άνω απαλλαγής, η οποία όμως δεν προωθήθηκε στη Βουλή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον ΦΠΑ υπάρχει στο άρθρο 148 της οδηγίας 2006/112 ρητή διάταξη που ορίζει την απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών σε πολεμικά πλοία που αναχωρούν για λιμάνι εκτός της χώρας στην οποία γίνεται ο εφοδιασμός. Με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία του άρθρου 10 του Ν. 438/76 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 10 και 15 του Ν. 4714/2020 δεν επιτρέπεται η απαλλαγή από δασμό και ΕΦΚ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε ξένα ή ελληνικά πολεμικά πλοία, που αποπλέουν για το εξωτερικό, ενώ με το άρθρο 27 του Ν. 2859/00 Κώδικα ΦΠΑ επιτρέπεται η απαλλαγή από ΦΠΑ των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε ελληνικά πλοία και σε πλοία που ανήκουν σε χώρες του ΝΑΤΟ, αποκλειομένων των λοιπών ξένων πλοίων που ανήκουν σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω για να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των εφοδιαστών πλοίων θα πρέπει να τροποποιηθούν τόσο το άρθρο 10 του Ν. 438/76 όπως διαμορφώθηκε με τον Ν. 4714/2020, όσο και το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000, ώστε να επιτρέπεται η απαλλαγή των τροφοεφοδίων που παραδίδονται σε ξένα ή ελληνικά πλοία που αναχωρούν για λιμάνι εκτός της Ελλάδας από όλες τις επιβαρύνσεις (δασμό, ΕΦΚ, ΦΠΑ).
2. Παράδοση τροφοεφοδίων με απαλλαγή από δασμό ΕΦΚ και ΦΠΑ σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία που εκτελούν κυκλικά ταξίδια σε νησιά του Αιγαίου και καταλήγουν σε λιμάνια της Τουρκίας. Η απαλλαγή καταργήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν 2386/96 Τα ως άνω επαγγελματικά τουριστικά πλοία μη δυνάμενα να εφοδιαστούν από ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις προμηθεύονται τα τροφοεφόδια με απαλλαγή από δασμό και φόρους από τις εγκατεστημένες στα λιμάνια της Τουρκίας εφοδιαστικές επιχειρήσεις ή εφοδιάζονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα από τις ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Η αρμόδια Δ/νση της ΑΑΔΕ Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (ΔΔΘΕΚΑ) εισηγήθηκε στο νομοσχέδιο που υποβλήθηκε το καλοκαίρι του 2020 (Ν. 4714/20) για τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 438/76 διάταξη για απαλλαγή των τροφοεφοδίων που προορίζονται για τα ως άνω πλοία, αλλά τελικά η σχετική τροπολογία αφαιρέθηκε από το σχετικό νομοσχέδιο.
3. Η μη ορθή εφαρμογή της Απόφασης C-526/2013 του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων που παραδίδονται σε μεσάζοντες, όταν τα εφόδια παραδίδονται στο πλοίο πριν από την έκδοση του τιμολογίου πώλησης. Η ως άνω Απόφαση ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 148 της Οδηγίας 2006/112 για τον ΦΠΑ όρισε ότι είναι δυνατή η απαλλαγή από ΦΠΑ όταν τα εφόδια πλοίων πωλούνται σε μεσάζοντες για την παράδοση σε πλοία, υπό τον όρο ότι η παράδοση αυτών στο πλοίο γίνεται ταυτόχρονα ή νωρίτερα από την έκδοση του τιμολογίου. Η Απόφαση αυτή διευκολύνει τον εφοδιασμό πλοίων, καθόσον επιτρέπει τον εφοδιασμό με πώληση σε πρόσωπα διαφορετικά από τον πλοιοκτήτη. Με την αριθ. Ε 2088/15-6-2020 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με την οποία δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής της ως άνω Απόφασης, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής αυτής
• Μόνο σε καύσιμα και λιπαντικά
• Μόνο σε μεσάζοντες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδας.
Ο περιορισμός αυτός είναι αυθαίρετος καθόσον η Απόφαση ΔΕΕ C-526/2013 αναφέρεται τόσο σε καύσιμα όσο και σε λοιπά εφόδια και σε κάθε μεσάζοντα ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασής του. Οι περιορισμοί αυτοί εμποδίζουν την παρεχόμενη από την ως άνω Απόφαση διευκόλυνση εφοδιασμού από τις ελληνικές εφοδιαστικές επιχειρήσεις αφήνοντας το πεδίο να το εκμεταλλευτούν εφοδιαστικές επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών. Επειδή το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δεν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εξέταση της ορθότητας της ως άνω εγκυκλίου από την αρμόδια Νομική Υπηρεσία, θέλουμε να τεθεί ερώτημα από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ σχετικά με το αν οι αναφερόμενοι στην ως άνω εγκύκλιο περιορισμοί είναι σύμφωνοι με το σκεπτικό και το διατακτικό της της αριθ. C-526/2013 Απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Συνέπειες των ως άνω επιβαρύνσεων Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δημιουργία εμποδίων στον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού, που δημιουργούνται από τις ως άνω επιβαρύνσεις των εφοδίων, δεν σημαίνει καθόλου ότι εισπράττονται οι αντίστοιχοι φόροι (ΕΦΚ ή ΦΠΑ), καθόσον με τη φορολογική επιβάρυνση των εμπορευμάτων ματαιώνονται οι πωλήσεις. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι με τις ως άνω άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές δεν στερούνται των σχετικών εφοδίων, απλώς τα προμηθεύονται από άλλες αγορές της ΕΕ ή τρίτων χωρών. Το ΕΒΕΠ πιστεύει ότι η θέσπιση απαλλαγής για τις ως άνω περιπτώσεις (ξένα πολεμικά πλοία και επαγγελματικά τουριστικά πλοία) θα λειτουργήσει προς όφελος της χώρας τόσο από άποψη οικονομική όσο και από άποψη δημοσιονομική, αφού οι αύξηση των πωλήσεων στα ως άνω πλοία θα δώσουν στο κράτος έσοδα από την άμεση φορολογία.
5. Απόφαση ΠΟΛ 1184/2018 Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4512/Β) με την οποία θεσπίσθηκε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εγχωρίων προϊόντων με απαλλαγή από ΦΠΑ παράδοσης. Οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον εφοδιασμό πλοίων και την εξαγωγή ζητούσαν επίμονα την έκδοση Απόφασης με την οποία θα επιτρέπονταν η απαλλαγή από ΦΠΑ εγχωρίων προϊόντων ύστερα από αποθήκευση αυτών σε χώρους υπό τελωνειακή επιτήρηση. Με την ως άνω Απόφαση θεωρήθηκε ότι ικανοποιείται το ως άνω πάγιο αίτημα και ότι θα δίνονταν η δυνατότητα στις εφοδιαστικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυτό το καθεστώς, ώστε να διευκολύνονται στην προώθηση εγχωρίων προϊόντων σε πλοία γραμμών εξωτερικού, σε τρίτες χώρες ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εμπορεύματα θα είναι απαλλαγμένα από ΦΠΑ. Ενώ έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την έκδοση της ως άνω Απόφασης η εφαρμογή της από τους οικονομικούς φορείς δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται κυρίως στους υπερβολικούς όρους που προβλέπονται για την χορήγηση της σχετικής άδειας τελωνειακής αποθήκευσης και σε κάποιους όρους στη διαδικασία αποθήκευσης των εγχωρίων προϊόντων. Συγκεκριμένα:
• για την χορήγηση της άδειας τελωνειακής αποθήκευσης θα πρέπει ο αιτών να έχει λάβει άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) τόσο για τελωνειακές απλουστεύσεις όσο και για ασφάλεια και προστασία (AEOC και AEOS).
• Τα εγχώρια προϊόντα μετά την είσοδό τους στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης δεν μπορούν να διακινηθούν για χρονικό διάστημα 60 ωρών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για παρόμοια καθεστώτα που προβλέπονται στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας όπως είναι το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης όπου μη ενωσιακά εμπορεύματα αποθηκεύονται με απαλλαγή από δασμό ΕΦΚ και ΦΠΑ και το καθεστώς της φορολογικής αποθήκης όπου ενωσιακά εμπορεύματα αποθηκεύονται με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ, δεν προβλέπεται ούτε η ύπαρξη άδειας ΑΕΟ για τους διαχειριστές της αποθήκης ούτε απαγόρευση διακίνησης των εμπορευμάτων πριν παρέλθουν 60 ώρες από την είσοδό τους στην αποθήκη. Απορούμε γιατί θεσπίστηκαν τέτοιοι όροι για το καθεστώς της τελωνειακής αποθήκευσης που παρέχει απαλλαγή μόνο από ΦΠΑ? Οι ως άνω όροι αποτρέπουν τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εφοδιασμού πλοίων και εξαγωγής να ζητήσουν την εφαρμογή του ως άνω καθεστώτος με αποτέλεσμα η Απόφαση αυτή να εφαρμόζεται αφενός από ελάχιστους φορείς και αφετέρου περιορισμένα, καθόσον το ελάχιστο χρονικό όριο των 60 ωρών παραμονής των ελληνικών προϊόντων στην αποθήκη πριν την έξοδο τους είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστο για τους εφοδιασμούς πλοίων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι τα πλοία παραμένουν για εφοδιασμό μόλις 5 ώρες.
Οικονομίας της χώρας (μετά τις περιπέτειες των Μνημονίων και του COVID19), καθορίζουν και το πλαίσιο των δημοσιονομικών πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν, μεταξύ των οποίων σημαντικότατη θεωρούμε την κατάργηση του …44ετούς Ν.718/77 και την προώθηση ενός νέου και προσαρμοσμένου στο σύγχρονο Κοινοτικό κι Εθνικό γίγνεσθαι, Νόμου περι (Εκτελωνιστών)-Τελωνειακών Αντιπροσώπων.

 

9. ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ National Integrated Port Community SystemΝ.4770/2021
O Πρόεδρος ενημέρωσε για  την σύσταση της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας και την μορφή της που θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς  συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων, που θα καταχωρούνται στην ως άνω πλατφόρμα.  Ιδιαίτερα επεσήμανε την ανάγκη απαγόρευσης γενικής εφαρμογής παράλληλων ιδιωτικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητά τους για την άντληση από την Εθνική Πλατφόρμα, στοιχείων τρίτων. 
Επίσης επεσήμανε ότι θα γίνει διαγωνισμός για την πλατφόρμα  οπότε μπορεί η COSCO να μπει σε αυτόν. Στη σύσκεψη στο ΥΕΝ συμφωνήθηκε να συνεισφέρει το ΕΒΕΠ και στη συνέχεια θα πάρει πόρους από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Επίσης ενημέρωσε για την επιστολή που ετοιμάστηκε και απεστάλει από τους κάτωθι 6  φορείς στις 22/4/2021  υπόψη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη για την άμεση έκδοση της Κ.Υ.Α που θα ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση της ενιαίας πλατφόρμας λιμενικής πολιτικής.
Την Ενωση Εφοπλιστών Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α)
Τον Πανελληνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγεγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε)
Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ)
Τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Ναυπηγίων Περάματος (Σ.Ι.Ν.Π)
Την Ενωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά (ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ)
Την Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας (Ο.Ε.Τ.Ε)

10. ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΓΚ.2048/2021)
Πρόκειται για τα μέτρα που προβλέπονται στο Ν. 4758/20
Τα μέτρα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι:
1. Σύσταση, Οργάνωση και λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.)
2. Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών
3. Ηλεκτρονικό σύστημα για την ταυτοποίηση των αλκοολούχων ποτών
4. Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων
5. Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά με την αγορά και τον εξοπλισμό παραγωγής καπνικών προϊόντων –Τροποποίηση άρθρου 100Α του ν.2960/2001
6. Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών-Τροποποίηση άρθρου 100Β ν.2960/2001
7. Υποχρέωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση άρθρου 100Γ του ν.2960/2001
8. Πληρωμές εξαρτώμενες από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών – Τροποποίηση άρθρου 119Β του ν. 2960/2001
9. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα-Προσθήκη άρθρου 98 Α στον ν.2960/2001
10. Κατασχέσεις καπνικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 171 του ν.2960/2001
11. Κύρωση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του καπνού


11. Απάντηση υφυπουργού Οικονομικών στην Βουλή μετά από επερώτηση του βουλευτή κ. Ραγκούση σχετικά με το εξώδικο που έστειλε ο ΠΣΕΠΕ στην COSCO SHIPPING

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος κατέθεσε στην Βουλή στην Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου απάντηση μετά την επερώτηση από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ραγκούση σχετικά με το εξώδικο που έστειλε ο ΠΣΕΠΕ στην COSCOSHIPPING.
Η εν λόγω επιστολή δεν αναφέρει δεσμεύσεις εκ μέρους της Γ.Δ.Τ για τροποποίηση της Α.1940/03. Είναι μια γενικόλογη απάντηση. Μέχρι στιγμής η Γ.Δ.Τ δεν μας έχει ενοχλήσει καθ’ οποιοδήποτε τρόπο για περαιτέρω διαβούλευση του θέματος, έπειτα από τις δυσκολίες εφαρμογής που τους παρουσίασε ο πρόεδρος  κατά την τηλεδιάσκεψη της 26/2/2021 σε περίπτωση τυχόν εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής μέσω ICIS.

12. Επιστροφή Φόρου Κατανάλωσης από εισαγωγείς προϊόντων καφέ.
Με  την απόφαση Α.1066/26-3-2021 με την οποία καθορίζονται οι όροι για την επιστροφή του Φ.Κ των προϊόντων καφέ , την οποία έχουν την δυνατότητα να λάβουν μόνο τα πρόσωπα που έθεσαν τα προϊόντα καφέ σε ανάλωση με καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων (Φ.Κ). Για την επιστροφή του ΦΚ θα πρέπει τα προϊόντα καφέ να έχουν εξαχθεί σε τρίτες χώρες (εξαγωγή) ή να έχουν αποσταλεί σε άλλο κράτος μέλος (ενδοκοινοτική παράδοση).
Επειδή ο εφοδιασμός πλοίων δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των όρων για την επιστροφή του ΦΚ, οι εφοδιαστές πλοίων θα πρέπει να παραδίδουν προϊόντα καφέ σε πλοία μόνο από φορολογική αποθήκη στην οποία τα προϊόντα καφέ τελούν με αναστολή του Φόρου Κατανάλωσης.

13. Προώθηση ηλεκτρονικού τσιγάρου στον εφοδιασμό πλοίων
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την αποστολή στον κ. Αθανασιάδη Διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ της επιστολής με αριθρ.πρωτ 1058/15-2-2021 που είχε αποστείλει ο Σύλλογος στον Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με την προώθηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στον εφοδιασμό πλοίων.
Ο κ. Αθανασιάδης ανταποκρίθηκε άμεσα και ενημέρωσε με e-mail ότι η εταιρία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ εκφράζει την υποστήριξη της στο αίτημα μας και ότι συμφωνούν για την αποστολή επιστολής παρόμοιου περιεχομένου και από το ΕΒΕΠ.
Τα μέλη του Δ.Σ εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και ευχαρίστησαν τον πρόεδρο για την ενέργεια αυτή.

14. ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΒΑΣΕΙ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ θα είναι πλέον υποχρεωτική και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει του άρθρου 49 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της δυνατότητας εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων για το σύνολο της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, το Γ.Ε.ΜΗ. εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Η αρχική εγγραφή και η λήψη αρ. ΓΕ.Μ.Η. γίνεται αυτοματοποιημένα και ατελώς, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή, για την οποία το ΓΕ.Μ.Η. ενημερώνεται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το taxis. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά τέλη.


15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΖ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΛΠ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
Βάσει της απόφασης 226/2021 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στην 83η συνεδρίαση της στις 21/4/2021 κάνει τεκμηριωμένα αποδεκτή στο σύνολο της την καταγγελία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ) για την μη σύννομη επιβολή και είσπραξη τελών από την ΟΛΠ ΑΕ και αποφάσισε τα κάτωθι.
Α. Την αποδοχή της καταγγελίας ότι η αμοιβή χρήσης λιμένα για κάθε είσοδο αυτοκινήτων για τις φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, δεν περιλαμβάνει την είσοδο αυτοκινήτων που πρόκειται να εκτελέσουν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
Β. Ότι το προβλεπόμενο ημερήσιο δικαίωμα χρήσης λιμένος και εκτέλεσης ιδιωτικών γερανών δεν καταλαμβάνει αυτοκίνητα με την πρόσθετη διάταξη για την φορτοεκφόρτωση υλικών για την διενέργεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Επίσης όπως μας ενημέρωσαν με το κάτωθι δελτίο τύπου  διεξήχθη συνάντηση των φορέων (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ, Σ.Ι.Ν.Π, και ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ) με τους Βουλευτές της Α και Β περιφέρειας Πειραιά τους οποίους ενημέρωσαν για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ΟΛΠ/COSCO.


16. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ MEΣΑ ΣΤΟΝ ΜΑΙΟ
Απόφαση  διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12/5/2021.

17. Βελτιώσεις στο site του Συλλόγου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση   με την εταιρία INTELLISOFT σχετικά με τις βελτιώσεις που πρόκειται να γίνουν στο siteτου Συλλόγου.
α. προβολή και στα ελληνικά της δραστηριότητας των μελών
β. αναγραφή της διεύθυνσης του facebook κάθε μέλους
γ. αναγραφή του κωδικού και του λογότυπου  ΑΕΟ για όσα μέλη έχουν πιστοποίηση
δ. η αναγραφή του κωδικού ISSA εκτός του σήματος για όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στον ΙSSA. 
ε. στην αρχική σελίδα του site θα προστεθεί το σήμα του maritime cluster.


18. Δωρεά από την εταιρία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΕ

Ο Β΄Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Δημήτρης Μαντούβαλος ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΑΕ θα προχωρήσει σε δωρεά προς τον Σύλλογο  500,00 ευρώ.