ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΕΠΕ

1.1. 1η τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ
Την Τετάρτη 18/11 μετά από αίτημα του Προέδρου του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Γ. Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Μουρτίδη, στον οποίο τέθηκαν τα ζητήματα
1) Παράταση υποβολής ΣΠΕ λόγω πανδημίας.
2) ΚΑΦΕΣ ΔΔΘΕΚ 1188105/2016 όπως τροποποιήθηκε με την  Γ 1072093/2018, ενημέρωση Τελωνείου με Ηλεκτρονικό τρόπο
3) Μεσάζοντες εγκεκριμένοι αποθηκευτές.
4) Κατάργηση ειδικού προορισμού.
5) Δέουσα Επιμέλεια
6) Ο εφοδιασμός με απαλλαγή για τα πολεμικά πλοία
7) Αξιολόγηση εφαρμογής 1184/2018
8) Lot number στα ποτά.
Η ενημέρωση  κράτησε 1 ώρα παρουσία και του Συμβούλου κ. Βήτου.  Μετά το τέλος της συνάντησης ο Γ. Διευθυντής και εφόσον κατανόησε τα εμπόδια επανήλθε με νέα τηλεδιάσκεψη στις 23/11/2020 στην οποία και δεσμεύτηκε ότι θα θέσει τα ερωτήματα του Συλλόγου και θα επανέλθει με νέα τηλεδιάσκεψη με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της  ΑΑΔΕ και τον προϊστάμενο της τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής
1.2. 2η Τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ
Την 27/11/20 πραγματοποιήθηκε 2η  τηλεδιάσκεψη μετά από πρόσκληση του κ. Μουρτίδη Γ. Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ και ήταν παρόντες
• ο κ. Πυργιώτης εκπρόσωπος του κ. Πιτστιλή,
• ο κ. Λυμπέρης Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων ,
• η κ.Παπαγιάννη Διευθύντρια Δασμολογικών θεμάτων ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών,
• ο κ. Λάμπρου Διευθυντής της Διεύθυνσης ΦΠΑ,
• ο κ. Ζορμπάνος Τμηματάρχης ΦΠΑ,
• η κ. Πετροπούλου Διευθύντρια Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών ,
• ο Προϊστάμενος του τμήματος Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής κ. Σιούτας, στους οποίους ο πρόεδρος ανέλυσε τα ως άνω ζητήματα ενδελεχώς.
Αφού ανέλυσε την σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας ανέδειξε ότι η επίλυση των γραφειοκρατικών εμποδίων είναι επιβεβλημένη διότι η Εξαγωγή και οι Εφοδιασμοί πλοίων είναι μοχλός ανάπτυξης.

1.3. Τηλεδιάσκεψη με OCEAN

Στις 12/11/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε το meeting του Working Group τελωνεία και φορολογία του OCEAN πού συμμετείχε ο κ. Βήτος και στις 13/11/2020 έγινε το Board Meeting του OCEAN όπου συμμετείχε ο πρόεδρος κ.Νίκος Μαυρίκος.
Ο πρόεδρος της Ομάδας Τελωνεία και Φορολογία μας ενημερώνει για την εξέλιξη της συζήτησης στην Ομάδα Τελωνειακών Εμπειρογνωμόνων που έγινε την 16-10-2020 του θέματος για την τροποποίηση της καθοδήγησης guidance για τον εφοδιασμό πλοίων (παράρτημα Β), στο οποίο, ύστερα από τροποποίηση που έγινε τον Ιούλιο του 2019 στο παράδειγμα για εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα διαγράφηκε η φράση "regardless the destination of the vessel" με συνέπεια να ερμηνεύεται από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση ότι η επανεξαγωγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τα είδη που προορίζονται για εξοπλισμό και εφοπλισμό πλοίων και θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Ειδικός Προορισμός και στη συνέχεια η εξαγωγή.


1.4. Τηλεδιάσκεψη με τον ISSA στις 26/11/2020

Ο Πρόεδρος συμμετείχε  στην ως άνω τηλεδιάσκεψη του ISSA, στην οποία αναφέρθηκε η αναδημιουργία  καταλόγου για τα spare parts και για spare bonds και  provision ώστε να αντικατασταθεί ο κατάλογος του IMPA.


2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2.1. Ενημέρωση για προβολή του ΠΣΕΠΕ μέσω του event GREEK EXPORTS AWARDS
Όπως κάθε χρόνο και για το 2020 διοργανώνονται τα βραβεία GREEK EXPORTS AWARDS από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών κ Εμπορικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την ΕΤΗOS EVENTS. Έγινε πρόταση όπως τα GREEK EXPORTS AWARDS τεθούν υπό την αιγίδα του Συλλόγου.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή και στο Siteτου Συλλόγου έχουν αναρτηθεί νέα για  την εκδήλωση,  και το λογότυπο μας  εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα, newςletter του event στα social media.
Ο Σύλλογος με την εξωστρέφεια που δείχνει έχει λάβει και την ανάλογη αναγνωσιμότητα.
Είναι μια πολύ καλή προβολή για τον Σύλλογο με μηδενικό κόστος.

2.2. Υποβολή προτάσεων στην διαβούλευση για το Νομοσχέδιο περί λαθρεμπορίου
Όπως για κάθε νέο νομοσχέδιο που αφορά τα μέλη του Συλλόγου και γενικά το εμπόριο έτσι και για το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο που τέθηκε σε διαβούλευση ο Σύλλογος προχώρησε σε παρέμβαση στα άρθρα 3 και 13 .
Το άρθρο 3 αφορά τον Μοναδικός Αριθμός Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών  και το άρθρο 13 αφορά την Δέουσα Επιμέλεια.


2.3. Επιστολή προς τον Διοικητή ΑΑΔΕ για γραφειοκρατικές διατυπώσεις εξόδου εμπορευμάτων στο τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Ο Πρόεδρος κ. Μαυρίκος  είχε ιδίαν εμπειρία για διαδικασία εξόδου εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο διασάφησης εξαγωγής σε ένα τελωνείο με δηλούμενο τελωνείο εξόδου το τελωνείο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών  «Ελ. Βενιζέλος».
Για την έξοδο εμπορευμάτων από τελωνείο διαφορετικό από αυτό στο οποίο κατατέθηκε η διασάφηση εξαγωγής, ο εξαγωγέας αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ507 με το οποίο δηλώνει την άφιξη των εμπορευμάτων στο χώρο του τελωνείου.
Ενώ γίνεται αυτό, το τελωνείο «Ελ.Βενιζέλος» χωρίς καμία αιτιολογία, απαιτούσε την προσκόμιση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής σε έναν υπάλληλο της αποθήκης και στη συνέχεια ζητούσε να περάσει ο εξαγωγέας από τον επόπτη για να του θέσει υπογραφή για να επιτραπεί η φόρτωση των εμπορευμάτων στο αεροσκάφος. Η διαδικασία αυτή , λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχαν και άλλα άτομα να περιμένουν, διαρκούσε πολλές φορές αρκετή ώρα με κίνδυνο να αναχωρήσει το αεροσκάφος χωρίς να γίνει η φόρτωση των εμπορευμάτων, τα οποία πολλές φορές είναι ευαίσθητα κηπευτικά τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν την επόμενη πτήση.
Αφού βεβαιώθηκε ότι αυτή η διαδικασία δεν βασίζεται σε καμία διάταξη ή εγκύκλιο ο Πρόεδρος έστειλε επιστολή προς την Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή και την αρμόδια Δ/νση ΑΑΔΕ, η οποίοι ενήργησαν άμεσα με την έκδοση της απόφασης Α1143242 17/12/2020 η οποία κοινοποιήθηκε στην Τελωνειακή Περιφέρεια , στο τελωνείο «Ελ. Βενιζέλος» να μην εφαρμόζει την ως άνω διαδικασία και να βεβαιώνεται για την άφιξη των εμπορευμάτων με το μήνυμα ΙΕ507.

2.4. Απόφαση αριθ. Α. 1285/17-12-2020 (ΦΕΚ 5931/Β) για παράταση της προθεσμίας υποβολής Συγκεντρωτικών ν Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ)

Με την απόφαση αυτή παρατάθηκε για τους εφοδιασμούς που έγιναν με απλουστευμένη διαδικασία (Δελτίο Παράδοσης Εφοδίων) τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η προθεσμία υποβολής του Συγκεντρωτικού Παραστατικού Εφοδιασμού από δύο μήνες, που προβλέπεται στην αριθ. Τ. 1940/03 ΑΥΟ, σε τρεις μήνες.
Το αίτημα για παράταση υποβλήθηκε από τον Σύλλογο λόγω της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID 19.


2.5. Απόφαση Αριθμ. Α.1300/29-12-2020 (ΦΕΚ 5862/Β) με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία  Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κα-θώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), όπως ισχύει.


.
Με αυτήν την τροποποιητική Απόφαση αποσαφηνίσθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

2.5.1. H έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΜΥ DATA μετατίθεται για την 1/4/2021.

2.5.2. Επισημάνσεις

• Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η περ. γ’ της παραγρ.1 του άρθρου 5 της 1138/20 ως εξής:

για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση γ' της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν».

• Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 5 ως εξής:

Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του παρόντος άρθρου.
Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

• Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται ο χρόνος που διαβιβάζονται τα δεδομένα στην πλατφόρμα MY DATA


• Με την παραγ. Ι του άρθρου 7 ορίζεται  χρόνος μεταβίβασης των εγγραφών μισθοδοσίας για την παρούσα χρήση (2021) ως την 31/12/2021.

• Με την παραγ. 8 του άρθρου 7 έπειτα από έγγραφο του Π.Σ.Ε.Π.Ε  με αριθμ.πρωτ. 1050/11-11-2020  προς την ΑΑΔΕ (Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) προστέθηκαν στην υποκατηγορία ΦΠΑ

o Χωρίς ΦΠΑ  - ΠΟΛ 1167/2015 (εξαγωγή για λογ/μο του πελάτη που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος )

o Λοιπές εξαιρέσεις ΦΠΑ (εκτός πεδίου ΦΠΑ