ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

12/8/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ MAÏOY IOYNIOY 2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ  MAIO  ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2020

1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΕΠΕ

Συμμετοχή του Προέδρου κ. Μαυρίκου στην on line συνεδρίαση της Ομάδας Τελωνεία και Φορολογία της OCEAN την 14/5/2020.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και το θέμα της μη εφαρμογής από την Ελλάδα της διαδικασίας επανεξαγωγής για τα μη ενωσιακά εφόδια που προορίζονται για εξοπλισμό και εφοπλισμό πλοίων.
Meeting of the OCEAN Working Group on Customs & Taxation
The OCEAN Customs & Taxation Working Group met in Brussels on 14th May 2020, with Fernando Alves Pinto in the chair, deputised by Thorsten Harms, when the internet connection was not secure enough.
Participants:
Members: Eugenio MEDIAVILLA (ES), John DAVEY (UK), Peter DE HAAS JR (NL), Thorsten HARMS (DE), Jens MAAGAARD (DK), Nick MAVRIKOS (GR), Fernando Alves PINTO (PT), Juhani SUOKARI (FI), Nico PROIOS (BE), Karl AQUILINA (MT)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2.1. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 15/6/2020. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ κα ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρόεδρος εξήρε την κα Αγγελακοπούλου για τις ικανότητές της την ευγένεια και την εργατικότητά της στην άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος βεβαίωσε τα μέλη του ΔΣ ότι η αντικαταστάτρια της κας Αγγελακοπούλου κα Στέλλα Παπαδοπούλου είναι εξ ίσου ικανή και θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως υπάλληλος της γραμματείας του Συλλόγου.
Τα μέλη του Δ.Σ εξέφρασαν τη λύπη τους για την αποχώρηση της κας Αγγελακοπούλου και ευχήθηκαν καλή συνέχεια στη προσωπική της και επαγγελματική της δραστηριότητα. Ζήτησαν να ενημερώσει την νέα υπάλληλο σε ορισμένα τεχνικά θέματα για να συνεχίσει την γραμματειακή υποστήριξη.
Το Δ.Σ ενέκρινε την αντικατάσταση της υπαλλήλου της Γραμματείας του ΠΣΕΠΕ από την κα Στέλλα Παπαδοπούλου.

2.2. HELLENIC PORT COMMUNITY SYSTEM ΑΠΟ PCT – COSCO:
2.2.1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΠ 1418 30-03-2020 ΠΡΟΣ ΡΑΛ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ.
2.2.2. ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ ΒΑΖΕΙ ΤΟ HELLENIC PORT COMMUNITY Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Πρόεδρος παρουσίασε αναλυτικά τις ενέργειες της ΑΕ ΣΕΠ που είναι θυγατρική της COSCO η οποία εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται την Ελεύθερη Ζώνη του Λιμανιού του Πειραιά και στην ουσία όλο το λιμάνι του Πειραιά και εξήγησε τον σκοπό της πλατφόρμας με το όνομα HELLENIC PORT COMMUNITY SYSTEM και τους λόγους της ξαφνικής απόφασης P.C.T. για υποχρεωτική  χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εν λόγω πλατφόρμας από όλους τους φορείς.
Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι μία  τέτοια παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει δεκτή από έναν ιδιωτικό φορέα και μάλιστα με καταβολή σχετικού αντιτίμου, καθόσον οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε εθελοντική βάση και εφόσον κρίνονται συμφέρουσες από τους χρήστες του λιμανιού.
Ο Πρόεδρος παρουσίασε την επιστολή που απεστάλη στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος (ΡΑΛ) με την οποία ζητείται να αποτραπεί  η υποχρεωτική χρήση των ως άνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ηλεκτρονικού συστήματος Hellenic Port Community System και να ανατεθεί σε δημόσια αρχή η οποία θα καταρτίσει ηλεκτρονικό σύστημα στο πλαίσιο του Maritime Single Window που προωθείται στα πλαίσια του κανονισμού 2019/1239 και του Single Window που προωθείται στα πλαίσια του ηλεκτρονικού συστήματος τελωνείων ICISnet.

2.3. ΠΟΛ. 1184/2018- ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΒΕΠ 1863 29.4.2020
Ο Πρόεδρος παρουσίασε την επιστολή που υποβλήθηκε από το ΕΒΕΠ στον Υφυπουγό Οικονομικών και τον Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζει στην πράξη η εφαρμογή της ως άνω Απόφασης που θεσπίζει το καθεστώς αποθήκευσης εγχωρίων εμπορευμάτων με απαλλαγή από ΦΠΑ.
Οι όροι που τίθενται από την Απόφαση αυτή τόσο για την έκδοση της σχετικής άδειας:
• Απόκτηση από τον αιτούντα άδειας ΑΕΟ C και S
• Έκθεση σκοπιμότητας
• Εγγύηση
• Διοικητικό κόστος
όσο και για τη λειτουργία του καθεστώτος:
• Παραμονή των εγχωρίων εμπορευμάτων στην αποθήκη για τουλάχιστον 60 ώρες
• Απαγόρευση μεταφοράς των εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη 
Καθιστούν ασύμφορη τόσο την απόκτηση άδειας όσο και την χρήση του καθεστώτος για τελωνειακή αποθήκευση με απαλλαγή από ΦΠΑ.