Πιστοποίηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008

Με χαρά να σας ενημερώσουμε ότι ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ  έλαβε πιστοποίηση  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008 , μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη στα γραφεία του στις 2/9/16 από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.

Οι 2 επιθεωρητές συνεχάρησαν τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Μαυρίκο για την άρτια οργάνωση, λειτουργία  και τις ενέργειες του Συλλόγου μας.