• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
31 ΜΑΡ 2017

OECD WORKSHOP ΑΘΗΝΑ 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017


  Στις  27-29 Μαρτίου 2017 διοργανώθηκε  Συνέδριο Διαβούλευσης στην Αθήνα από το Τομέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ. Σκοπός  ήταν η  προώθηση της συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, η προώθηση αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της επιχειρηματικής ηθικής στις ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ο ΟΟΣΑ έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές και να παρέχει τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά προκαθορισμένων χώρων που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα.
  Στο Συνέδριο αυτό παρευρέθηκαν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του οργανισμού, εμπειρογνώμονες από την ελληνική Κυβέρνηση καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία σε θέματα συμμόρφωσης και πρόληψης της διαφθοράς.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν κι ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαος Μαυρίκος για τις ημέρες :

Μέρα 2η – 28 Μαρτίου, Αθήνα: Βελτίωση των υφιστάμενων Προγραμμάτων Συμμόρφωσης  15.15 –16.00 5η Συνεδρία. Μέσα Πιστοποίησης και Διαπίστευσης για την Εταιρική Ακεραιότητα

     Ο Πρόεδρος ανέφερε μεταξύ άλλων η εταιρεία του ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε., , για να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό και να αναπτυχθεί στις αγορές του εξωτερικού, είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει και των προϊόντων, στην οργάνωση της, στις  διαδικασίες  λειτουργίας της, στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στην διαρκώς μεταβαλλόμενη φορολογική - τελωνειακή νομοθεσία και στην ραγδαία εξέλιξη όσον αφορά την πληροφορική και στις σχέσεις της με τους φορείς προς τους οποίους απευθύνεται και συναλλάσσεται.
   Έτσι, από το 2011, έχει πιστοποιηθεί ως "Εγκεκριμένος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Φορέας" (Authorised Economic Operator) AEOF , τόσο για την ασφάλεια και προστασία AEOS, όσο και για τις  απλουστευμένες  διαδικασίες AEOC  από το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση,ΚΑΝ.1875/2009 με τον οποίο ενισχύεται η συνεργασία των Τελωνείων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες απολαμβάνουν συγκεκριμένα οφέλη (απλουστεύσεις και ταχύτητα συναλλαγών , μείωση εγγυήσεων, κ.α.) και δυναμώνουν την αξιοπιστία τους μεταξύ των πελατών, την θέση τους στην αγορά.
        Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης ως ΑΕΟ είναι μια απόφαση καθαρά εμπορικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει μια σειρά από προνόμια και οφέλη κατά τη διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (μειωμένοι τελωνειακοί έλεγχοι, προτεραιότητα κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, μειωμένες εγγυήσεις κ.ο.κ.) και τα οποία μεγιστοποιούνται, όταν το πιστοποιητικό ΑΕΟ συνδυάζεται με άδεια απλουστευμένων διαδικασιών (χρήση απλουστευμένης διασάφησης, τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του συναλλασσόμενου).
       Ως κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ και σε συνδυασμό με την άδεια απλουστευμένων Διαδικασιών (την οποία ο κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ αποκτά μόνο σε μια απλή αίτηση), η κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση αποκτά τη δυνατότητα πραγματοποίησης «fast-track» εξαγωγών, κάτι που συνεπάγεται άμεσα την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, τη μείωση του διοικητικού κόστους, την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και τελικά, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπόλοιπων οικονομικών φορέων. Δεδομένου δε ότι, η εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζεται πλέον πέραν των χωρών της ΕΕ και σε ορισμένες από τις βασικότερες αγορές – στόχους για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά προϊόντα (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ελβετία, Νορβηγία και πολύ σύντομα Κίνα), οι Ευρωπαίοι ΑΕΟ εκσυγχρονίζουν το εταιρικό προφίλ τους και ενισχύουν την εικόνα της εμπορικής φερεγγυότητας τους προς τους εμπορικούς τους εταίρους και τις αντίστοιχες Τελωνειακές Αρχές, σε παγκόσμια κλίμακα.
      Επίσης, η  εταιρεία επαναξιολογήθηκε το 2017  ως προς τις προϋποθέσεις ΑΕΟ  σύμφωνα με τα νέα  πρότυπα που καθορίζει ο ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 952/13.
Πέραν από το πιστοποιητικό ΑΕΟF, η εταιρεία διαθέτει :
1. Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής στον οριζόμενο  από τον εξαγωγέα τόπο ( και για προϊόντα ΕΦΚ)   ( Να σημειωθεί ότι είναι η μόνη εφοδιαστική εταιρεία και μια από τις 3 στην χώρα που έχει τέτοια άδεια.)
2. Πιστοποιητικό τελωνειακής επάρκειας
3. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008 από το, 1995 πιστοποιημένο από το LLOYD’S
4.Πιστοποιητικό HACCP το οποίο εφαρμόζεται για την Τροφοδοσία Τροφίμων και Ποτών σε Ναυτιλιακές και Αεροπορικές Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών Εισαγωγών και Εξαγωγών, και χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχωρία αγορά πιστοποιημένο και αυτό από το LLOYD’
5. Άδεια "Εγκεκριμένου Αποθηκευτή" Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.).Απο την 1/1/1993
6. Άδεια φορολογικής αποθήκης από την 1/1/1993( Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορολογική αποθήκη που ιδρύθηκε.)

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔO είμαι 
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΕΒΕΠ.
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ,
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝ ΝΑΥΤ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ,
ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Π.Σ.Ε. (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ   ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΣΤΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ (ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΠΙΒΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ  ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Κ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ,ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΡΗΤΑ,
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  είμαι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 3 ΓΕΝΙΑΣ .

Η εταιρεία ξεκίνησε από την Αίγυπτο με τροφοδοσίες πλοίων- διαχείριση ξενοδοχειων. το 1975 ιδρύσαμε στην Ελλάδα  την MAVRIKOS IMPORTS S.A. δηλαδή έχουμε 42 χρόνια παρουσία ως Α.Ε..
Εισαγωγική - τροφοδοσίες πλοίων και πρεσβειών -με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα στον κλάδο καπνικών, αλκοολούχων, τυποποιημένων τροφίμων και  τα τελευταία 15 χρόνια επεκτείναμε την δραστηριότητα μας  στην  εμπορία στο εσωτερικό της χώρας premium αλκοολούχων προϊόντων κ στο logistics αφορολογήτων.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί . ISO 9001 & HACCP 1995, από το LOYDS, έχει λάβει πιστοποίηση ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΑΕΟC AEOS- AEOF 2011 ΝΟ 9, επαναξιολογηθήκαμε το 2017 με βάση νέα πρότυπα του νέου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 952/13 κατόπιν αίτησης μας ,
απλοποιημένες διατυπώσεις εξαγωγής και για εμπορεύματα ΕΦΚ,
πιστοποίηση τελωνειακής επάρκειας με κατάταξη στην πρώτη πεντάδα.
O κάτοχος της πρώτης αδείας φορολογικής αποθήκης κι από τους πρώτους αδείας ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ.
Δεν είμαι ο ειδικός κατά της διαφθοράς, σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων και εκείνα τα χρόνια αυτές οι έννοιες ήταν σχεδόν  άγνωστες.
Μπορώ όμως θα σας περιγράψω  μέσα σε λίγα λεπτά την πρακτική προσέγγιση  και την εμπειρία μου για  την αντιμετώπιση της διαφθοράς εντός  μιας οικογενειακής επιχείρησης και πως συμβάλει ενεργά στην βιωσιμότητα της. 
Ακούστηκαν πολλά απο τους προηγουμένους ομιλητές που θα τα επιβεβαιώσω.
Ακούστηκε οτι δεν απαιτείται σύμβουλος .
Όντως όλες τις πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει της πήρα με προσωπική επιμέλεια.
Δεν προσάρμοσα την επιχείρηση στα πρότυπα ISO αλλά το ISO στην επιχείρηση.

Στον ιδιωτικό τομέα η διαφθορά συναντάται στα τμήματα προμήθειων δηλαδή στις αγορές, στα τμήματα πωλήσεων στις χορηγούμενες εκπτώσεις προς τους πελάτες, διοχέτευση πελατών σε ανταγωνιστή,  στο τμήμα διαχειρίσεις υλικών (αποθήκη) εικονικά – ανύπαρκτα αποθέματα ή υλικά μεταφοράς προϊόντων παλέτες, συσκευασιας  και στα λογιστήρια διπλωπληρωμές προμηθευτών, ανοικτά ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών, λανθασμένη μισθοδοσία.
Ο επιχειρηματίας βάλλεται από παντού και όλοι προσπαθούν να καρπωθούν εις βάρος του με αθέμιτο τρόπο (προμηθευτές-πελάτες-εργαζόμενοι-δημόσιο) έχουμε φτάσει στο σημείο ο ένας να κλέβει τον άλλο (φοροδιαφυγή σε άμεσους κι εμμέσους φόρους-εισφοροδιαφυγή - αθέμιτος ανταγωνισμός - αδήλωτη εργασία - δωροδοκίες -γρηγορόσημο για να πάρεις πιο έγκαιρα μια βεβαίωση για να δουλέψεις κι όλα αυτά συντελούν στην διαφθορά.)
Όμως με ποιο τρόπο μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να προστατευθεί;;
Ακούστηκε ότι από τον   επιχειρηματία, την  διοίκηση εξαρτάται η αντιμετώπιση της διαφθοράς κι με αυτό συμφωνώ απόλυτα!
Πρώτα από όλα ο επιχειρηματίας - η διοίκηση -το ΔΣ. της εταιρείας  οφείλει να έχει κουλτούρα διαφάνειας να την εφαρμόζει κατά κανόνα  και να δίνει το παράδειγμα (π.χ. δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν ο ίδιος ο επιχειρηματίας κάνει φοροδιαφυγή, εάν έχει αρνητικό -μαύρο ταμείο- εάν ο ίδιος μπαίνει στη αποθήκη παίρνει εάν προϊόν και δεν εκδίδεται το, προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο.)
Δεν αρκεί  η πιστοποίηση  ISΟ 9001/2015 . Η   εφαρμογή των προτύπων αυτού για τυπικούς λόγους. Απαιτείται ο φορέας πιστοποίησης να έχει καλή φήμη και να ναι σχετικός με το αντικείμενο π.χ στην εταιρεία μας επιλέξαμε ένα διεθνούς φήμης φορέα τον LOYDS καθόσον πουλάμε στην ναυτιλία.

Αν και στη χωρά μας το 90% περίπου είναι οικογενειακές επιχειρήσεις απαραίτητά πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένες  καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.
Το σχέδιο εταιρικής διακυβέρνησης  για οικογενειακές
1. σαφής διαχωρισμός καθηκόντων μετόχων και μελών Δ.Σ.
2. υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
3. καθορισμός αριθμού μελών του Δ.Σ.
4. στελέχωση του ΔΣ. από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο
5. διαφάνεια ως προς το ύψος και τη γενική πολιτική των αμοιβών
6. σύσταση επιτροπής ελέγχου
7. τακτική ενημέρωση του Δ.Σ. για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κίνδυνων
8. κατάρτιση μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή κανονιστικής συμμόρφωσης της εταιρείας
9.  διαμόρφωση από το Δ.Σ. πολιτικής και διαδικασιών για την πληροφόρηση των μετόχων
10. σε οικογενειακές επιχειρήσεις πρόνοια για την ομαλή διαδοχή των μελών της οικογένειας στη διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας,
Σ’ ό,τι αφορά στο ΔΣ. των επιχειρήσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει ο καθορισμός των μελών του ΔΣ ώστε να βρίσκεται σ’  αναλογία με το μέγεθος και το είδος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται κι επεκτείνει τις δραστηριότητες της θα πρέπει να αυξάνεται αναλογικά κι η ανάγκη συμμέτοχης στο δες. μελών, των οποίων η ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα δε θα επηρεάζεται από τις σχέσεις τους με την εταιρεία ή τους μέτοχους της.

Κατά την επιλογή των μελών αυτών η εταιρεία θα πρέπει να φροντίζει ώστε αυτά να είναι έμπειρα και καταρτισμένα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και κυρίως να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ.( και όχι να γίνονται συμβούλια χωρίς απαρτία η οι λογιστές να γράφουν πρακτικά μαζεύοντας   εκ των υστέρων τις υπογραφές τους). Καλό θα είναι το μετρό της χρονικής δέσμευσης, το οποίο απαιτείται από τα μέλη  αυτά, να τους γνωστοποιείται με ακρίβεια κατά το χρόνο που συνάπτεται η συμφωνία συμμέτοχης τους στο Δ.Σ.
Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι στο Δ.Σ. συμμετεχουν και τριτα ανεξαρτητα προσωπα, τα οποια δεν εχουν σχεση με την καθημερινη διοικηση της εταιρειας , ουτε με τους μετοχους.

Το ΣΕΕ (system of internal control) ειναι ευθυνη του Δ.Σ.
Σε πρώτη φάση το Δ.Σ. θα πρεπει να θεσπισει συστημα εσωτερικου ελεγχου και διαχειρισης των κινδυνων της εταιρειας με σκοπο τη διασφαλιση της επενδυσης των μετοχων και της εταιρικης περιουσιας.
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να ειναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική τέλεση των λειτουργιών στην εταιρεία, την αξιοπιστία και την αρτιότητα των οικονομικών και εταιρικών δεδομένων, καθώς και τη συμμόρφωση της εταιρειας με την κείμενή νομοθεσία και τις θεσμικές της υποχρεώσεις.
Οι διοικούντες μπορούν να αναθέτουν σε αλλά έμπειρα και ανεξαρτητα προσωπα τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων στην εταιρεία τα οποια με τη χρήση συστηματικών μεθόδων θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των σημείων ελέγχου (δικλείδες ασφάλειας) που εχουν υιοθετηθεί και θα υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις ελέγχου προς του διοικούντες, συνδράμοντας έτσι στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών.
Κάθε επιχείρηση πρέπει να εγκαταστήσει διαδικασίες διασφάλισης τουλάχιστον στα ακόλουθα.
• εντολές αγορών,
• υπέρβαση πλαφόν πελάτη,
• υπέρβαση ορίου αξιόγραφων,
• χορήγηση εκπτώσεων,
• τα στοιχεια συλλογής για το άνοιγμα ενός πελάτη.(δεν αρκούν τα τυπικά δυο αφομ. τη)
• εντολές πληρωμών προμηθευτών,
• μεταφοράς κεφαλαίων από τον έναν λογαριασμό στον άλλο όλα  αυτά  να εγκρίνονται ηλεκτρονικά  από δυο άτομα(four eyes)
• μηχανογράφηση ERP- CRM είναι  must. απαραιτητα συνοδευόμενα από μια καλή παραμετροποίηση αποτελούν  πραγματικό εργαλείο.
• management information system mis
• ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
• εάν δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο (εισαγωγές - ενδοκοινοτικές αποκτήσεις εξαγωγές)απαραίτητο βήμα ειναι η πιστοποίηση ΑΕΟ  απλοποιημένες διατυπώσεις και η web διασύνδεση με την μηχανογραφική πλατφόρμα του υπ. οικονομικών ICIS NET.
• κατόπιν υπάρχει και το πρότυπο κατά της διαφθοράς  ISO 37001 από to 2015 το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μεγέθους εταιρεία και να αποτελέσει συνέχεια του ISO 9001.
• επίσης  η   ηλεκτρονική επικοινωνιακή τεχνολογία π.χ. κάμερες. τα capital controls ,έχουν συμβάλει καθοριστικά  στην μείωση της διαφθοράς. Επίσης το γεγονός της μείωσης του % κέρδους αποτρέπει την δωροδοκία στις αγοροπωλησίες στον  ιδιωτικό τομέα.
• σε λίγο  30-03-2017 εφαρμόζεται   υποχρεωτικά  το περιουσιολόγιο το οποίο θα βοηθήσει επιπρόσθετα καθώς επίσης  τα στοιχεία κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών από τις τράπεζες στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσοδών  (ον απόφασης Θεοχάρης).


Μέρα 3η – 29 Μαρτίου, Αθήνα: Συλλογικές Δράσεις καταπολέμησης της Διαφθοράς


13.15 – 14.15 3η Συνεδρία. Ο ρόλος των Επιχειρηματικών Οργανώσεων στη βοήθεια που προσφέρουν προς τις επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Με ομιλητές:
• Εκπρόσωπος, Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
• Άρης Συγγρός, Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορίου
• Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ)

Ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μαυρίκος εκπροσώπησε τόσο τον ΠΣΕΠΕ όσο και το ΕΒΕΠ, στο οποίο είναι Β’ Αντιπρόεδρος. Μεταξύ άλλων εξήρε την προσπάθεια τον 2 Συνδέσμων κατά της διαφθοράς. Για τα αλλεπάλληλα υπομνήματα που έχουν σταλεί από κοινού προς το Υπουργείο Οικονομικών για να καταπολεμηθούν τα προβλήματα κι οι άνισες μεταχειρήσεις στο τομέα του εφοδιασμού πλοίων. Παράλληλα ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ο ΠΣΕΠΕ έχει δημιουργήσει ενότητα – forum  στο site του όπου παρέχεται ενημέρωση μόνο στα ενεργά μέλη μας (SUPER USERS, όπως αναφέρουμε παρακάτω) σχετικά με τα δυσμενή στοιχεία  πλοιοκτητών,  διαχειριστών πλοίων κ.λπ., έπειτα, από την καταχώρηση που θα κάνει το εκάστοτε ενεργό μέλος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονται τα υπόλοιπα ενεργά μέλη από αφερέγγυους πελάτες που τους προσεγγίζουν για συνεργασία. Πέραν αυτού στις υπόλοιπες (7) ενότητες που αναφέρουμε παρακάτω θα μπορούν να καταχωρούνται θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας είτε από τα ενεργά μέλη μας είτε από τρίτους – απλούς χρήστες του FORUM (USERS που θα αναλύσουμε παρακάτω). Μεταξύ αυτών έχει ανοιχθεί και σχετική ενότητα όπου θα αποτυπώνονται όλες οι ενημερώσεις αναφορικά με το κομμάτι της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ.
Επισημάνθηκε επίσης ότι το ΕΒΕΠ κι η ΕΣΕΕ διέθεσαν οικονομικούς πόρους στην ΕΛ.ΑΣ ώστε να δημιουργηθεί η εφαρμογή FEEL SAFE, η οποία έχει ως σκοπό να προστατεύσει τους επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους ως προς τις απάτες που επικρατούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Τέλος τονίστηκε η συνεργασία του ΕΒΕΠ και ΠΣΕΠΕ με τοπικούς φορείς εμπορίου, την αστυνομία και τη τοπική αυτοδιοίκηση για την πάταξη του παρεμπορίου – λαθρεμπορίου.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:


Όλοι γνωρίζουμε ότι το νομικό πλαίσιο είτε αφορά την αδειοδότηση μιας επιχείρησης είτε το φορολογικό -τελωνειακό είναι δαιδαλώδες αλληλοσυγκρουόμενο  κι ασαφές με αποτέλεσμα να  παρεμποδίζεται  η  επιχειρηματικότητα.
Θα έπρεπε οι  υπηρεσίες να αποτελούν μοχλό ανάπτυξης του εμπορίου και όχι να το παρεμποδίζουν. Το ασαφές νομικό πλαίσιο οδηγεί  είτε στην αύξηση της παράνομης συναλλαγής (διαφθορά) είτε στην προσφυγή στα ένδικα μέσα έτσι στα δικαστήρια να έχουν βαλτώσει  επί σειρά ετών εκατοντάδες χιλιάδες δικογραφίες και το δημόσιο να καθυστερεί στην είσπραξή  των φορών σε όσες φυσικά περιπτώσεις δικαιούται.
• έτσι παρατηρείται το συχνό  φαινόμενο με μια εγκύκλιο η οποία μάλιστα εκδίδεται μετά από πολλά χρόνια ψήφισης του νόμου  να τροποποιεί  ουσιαστικά αυτόν  κι ότι πράτταμε  για χρόνια με την έγκριση μάλιστα των υπηρεσιών στο εξής  να απαγορεύεται.

• ενώ κανονισμός να παρέχει κάποιες  νέες ευεργετικές δυνατότητες  η εγκύκλιος με την οποία κοινοποιείται ο κανονισμός  να μην αναφέρει κάτι σχετικό ή να αναφέρει ότι θα εκδοθούν νέες αποφάσεις που θα ρυθμίζουν κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

το <<θα>> σημαίνει τουλάχιστον 2 χρόνια.
Όμως τα τελευταία  χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα όπως η επιτροπή για την ανάπτυξη εξαγωγικού εμπορίου η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην άρση δεκάδων αντικινήτρων που υπήρχαν στις εξαγωγικές διαδικασίες.
Η καθιέρωση των εκ των υστέρων ελέγχων από την ΕΛ.Υ.Τ.
η δημιουργία νέων υπηρεσιών Κ.Ο.Ε.-Θ.Ο.Ε.- του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχων σύμφωνα με τον Ν. 4410/2016.η συνεργασία με την διεύθυνση  οικονομικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ


Ο Σύλλογος και το ΕΒΕΠ συνεργάζονται πολύ στενά  και υποβάλουμε   προτάσεις προς το ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, στηριγμένες στις  καλές πρακτικές που εφαρμόζουν τα άλλα κράτη- μέλη και στις  Κοινοτικές Οδηγίες, Κανονισμούς χωρίς φυσικά να παραλείπουμε  τις απαιτήσεις του συγχρόνου  εμπορίου.
Για το σκοπό αυτό έχουμε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τ’ άλλα Επιμελητήρια  της Ε.Ε. και κυρίως με αυτά που έχουν λιμάνια π.χ. Επιμελητήριο Αμβούργου.
Με την AS.CA.ME (Επιμελητήριο χωρών που έχουν λιμένες στη Μεσόγειο όπως  Αίγυπτος – Μαρόκο – Τυνησία-  Ισραήλ – Κύπρος- Ισπανία Ελλάδα)

Με τον EUROPEAN SHIP SUPPLIERS ORGANISATION (OCEAN) και INTERNATIONAL SHIPSUPPLIERS & SERVICES ASSOCIATION (ISSA)


Κοινοποιούμε στα μέλη μας ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τους μαζί με περιγραφικό σημείωμα   όλες τις διατάξεις -εγκυκλίους που εκδίδουν τα αρμόδια Υπουργεία άμεσα αυθημερόν με την έκδοση στο ΦΕΚ- ή την ανάρτηση στην Διαύγεια. 
Επιπλέον οποιοσδήποτε   έχει  την δυνατότητα να ανατρέξει   και στο site μας τα οποία αναρτάμε ανά θεματική ενότητα.
Στον Σύλλογο έχουμε δημιουργήσει  και  forum  με 8 θεματικές ενότητες για ανταλλαγή απόψεων, δυνατότητα  ερωτημάτων προς απάντηση.
Ειδικά για τα  μέλη μας παρέχεται και δυνατότητα  άντλησης οικονομικών πληροφοριών σχετικά με το προφίλ του πελάτη τους ή του προμηθευτή τους. Η πληροφόρηση αυτή ενισχύεται και με την σύμβαση  που έχουμε συνάψει για παροχή πληροφοριών με την Τειρεσίας ΑΕ.
Διοργανώνουμε ημερίδες στο ΕΒΕΠ σε συνεργασία με την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις επερχόμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και την διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους.
Στο ΕΒΕΠ και την ΕΣΕΕ έχουμε και μια αμφίδρομη επικοινωνία με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. 
Επίσης, έχουμε διαθέσει πόρους για την ηλεκτρονική πλατφόρμα
Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ημερίδες και συναντήσεις   για την πάταξη του λαθρεμπορίου -παραεμπορίου – φοροδιαφυγής -ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Συμμετέχουμε σε δυο θεσμοθετημένες επιτροπές
1) με κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Ιούνιος 2016.
<<ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ>>  με σκοπό τη χάραξη μιας κοινής και ενιαίας στρατηγικής, την προώθηση απαιτούμενων μέτρων / κινήτρων βελτίωσης και ανάπτυξης της διεθνούς Ευρωπαϊκής και Εθνικής κρουαζιέρας με την υποβολή προτάσεων για επίλυση προβλημάτων που κάθε φορά εντοπίζονται.
2) με απόφαση του Πρωθυπουργού <<ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. (ΦΕΚ 1991,Β, 1.7.16 >> την δημιουργία ενός single window δηλαδή την λήψη πιστοποιητικών χωρίς φυσική παρουσία μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα. 


Η ομιλία του για όλα τα παραπάνω διέγειρε το ενδιαφέρον των ακροατών οι οποίοι κι έθεσαν πολλές ερωτήσεις διευκρίνισης στον Πρόεδρο.
Τέλος ο Πρόεδρος  συνεχάρη τον ΟΟΣΑ για την επιτυχημένη οργάνωση της ημερίδας και τόνισε ότι θα συνεχίζει να είναι δίπλα σε κάθε δράση κατά της διαφθοράς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα